Cyklicznie gościmy we Wrocławiu międzynarodowych wolontariuszy EVS, którzy wspomagają działania Stowarzyszenia TRATWA. Pochodzą oni z różnych krajów europejskich – do tej pory gościliśmy młodych ludzi m.in. z Hiszpanii, Bułgarii, Włoch, Litwy, Portugalii, Francji, Rumunii, Łotwy i Turcji.

Praca wolontariacka odbywa się w trzech obszarach. Wolontariusze są filarem naszej inicjatywy „Jazda z Pomysłami”. W jej ramach odwiedzamy szkoły – we Wrocławiu i leżące w obrębie województwa dolnośląskiego – prowadząc animacje i warsztaty dotyczące nauki języka angielskiego oraz propagowania wartości europejskich.

Wolontariusze EVS wspierają również nasze działania w „Czasoprzestrzeni”. Uczestniczą aktywnie w tworzeniu i rozwoju tego miejsca – od drobnych prac remontowych, poprzez przygotowywanie wydarzeń kulturalnych, po ich organizację.

Zdobywając doświadczenie w tych dwóch obszarach wolontariusze mogą zdecydować się na organizację swojego własnego wydarzenia lub realizację innego projektu. Do tej pory w ramach indywidualnych projektów powstały: koncerty muzyczne, wystawy fotografii połączone z wymianą zdjęć, warsztaty międzykulturowe dla młodzieży, model wulkanu wraz ze scenariuszem zajęć, spektakle teatru cieni, dzień z planszówkami i wiele innych.