Stowarzyszenie TRATWA jest partnerem w projektach wolontariackich za granicą. Przygotowujemy przyszłych wolontariuszy pod kątem ich oczekiwań i obowiązków, specyfiki danego projektu, szczegółów ubezpieczenia oraz oswajamy z przeżyciem szoku kulturowego. W trakcie trwania projektu monitorujemy jego przebieg i poprzez regularny kontakt z wolontariuszem sprawdzamy jego odczucia oraz poczynione postępy na polu rozwoju osobistego.

Regularnie ogłaszamy rekrutację do bieżących projektów. Prosimy również zainteresowanych wyjazdem o bezpośredni kontakt w celu sprawdzenia najbliższych dostępnych terminów.