Podsumowanie projektu „People to people”

Przedstawiamy podsumowanie projektu „People to people”, nadesłane nam przez czeską organizację RADKA, z.s.:

Międzynarodowy projekt „People to people” trwał od 1.9.2016 do 31.08.2019. Brały w nim udział następujące organizacje:

  • Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA (Polska),
  • Big Brothers Big Sisters of Bulgaria Association (Bułgaria),
  • RADKA, z.s. (Czechy).