BEYOND HORIZONS marzec 2017

Stowarzyszenie TRATWA uczestniczyło w spotkaniu „Beyond Horizons”, zorganizowanym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Portugalii, Estonii, Hiszpanii, Włoch, Czech, Macedonii, Słowacji, Grecji, Słowenii, Rumunii i Bułgarii. Spotkanie miało na celu zainicjowanie międzynarodowej współpracy między tymi organizacjami.

W jego ramach odbyły się warsztaty na temat wykorzystania krytycznego myślenia podczas prowadzenia projektów młodzieżowych jako sposobu zwiększającego świadomość odmienności innych kultur, konieczności walki z funkcjonalnym analfabetyzmem oraz potrzeby wspierania postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, która ma mniejsze szanse.