Europa o dwóch twarzach!

9-ty maja – Dzień Europy – zaczął się dla nas wcześnie. Po trzech tygodniach ciężkiej pracy w końcu mogliśmy zobaczyć efekty naszego zaangażowania: kostiumy, dekoracje, scenariusze, próby… nasz plan był dopracowany w szczegółach i nic nie mogło nas zaskoczyć. A przynajmniej tak się nam wydawało.

Przyjechaliśmy na miejsce – Park Staromiejski. O 10:00 nasze Interaktywne Muzeum otworzyło bramy i byliśmy gotowi na przyjmowanie zainteresowanych. Mimo prognoz zapowiadających ulewy, trzymaliśmy się planu i mieliśmy nadzieję, że wszystko się uda.

Nasze Muzeum dawało zwiedzającym niepowtarzalną okazję podróżowania poprzez różne epoki historyczne w Europie: Średniowiecze w Hiszpanii, Renesans we Włoszech, moment podpisania pierwszej konstytucji we Francji, rewolucja goździków w Portugalii aż po ostatni przystanek, gdzie zwiedzający mogli zobaczyć Europę taką, jaką znamy dzisiaj i jej przyszłość. Na wszystkich etapach podróży w czasie zwiedzający byli świadkami interaktywnej scenki odgrywanej przez międzynarodowych wolontariuszy w ich ojczystych językach (które były tłumaczone na język polski przez przewodnika muzealnego) oraz warsztat/zajęcia związane tematycznie z epoką, w której się znajdowali. W Hiszpanii tańczyliśmy tradycyjny hiszpański taniec wraz z królem Ferdynandem oraz królową Izabelą; we Włoszech próbowaliśmy odtworzyć uśmiech Mona Lizy oraz namalować jej portret; we Francji zaangażowaliśmy się w walkę o równość, wolność i sprawiedliwość oraz podpisaliśmy deklarację Praw Człowieka, która miała być dostarczona królowi; ostatnim zadaniem było ułożenie z pomocą wolontariuszy EVS mapy Europy w jej aktualnym stanie. Po odwiedzeniu wszystkich etapów Interaktywnego Muzeum, na zwiedzających czekała niespodzianka – lustro pokazujące przyszłość – odbijające ludzi, którzy stali przed nim, przekazujące tym samym prostą myśl, że to my sami jesteśmy przyszłością Europy i w naszych rękach jest zmiana na lepsze i uczynienie ze starego kontynentu bezpiecznego miejsca do życia.

Punkt w południe zebraliśmy wszystkich zgromadzonych w parku we wspólnym flashmobie. Pojawiły się balony, flagi Unii Europejskiej, katarynki z Odą do radości i jej teksty. Nasi wolontariusze Svetlana, Lucas i Massimo prowadzili pochód śpiewając, grając na gitarach i harmonijce.

Po kolejnej rundzie wizyt w Interaktywnym Muzeum nastąpił moment kulminacyjny wydarzenia: przedstawienia naszych wolontariuszy Massimo, Lucasa i Vicente, którzy zaprezentowali zgromadzonym umiejętności malarskie, wokalne, instrumentalne i raperskie. Ostatecznie, wszyscy wolontariusze dołączyli do Vicente na scenie, co uczyniło z jego występu najbardziej zapamiętany moment.

To był świetny dzień dla całego naszego zespołu i mamy nadzieję go powtórzyć niebawem.

Dziękujemy Przedstawicielstwu Regionalnemu Komisji Europejskiej za zaproszenie do udziału w wydarzeniu!

EUROPE HAS TWO FACES!

The 9th of May – celebrated as the Day of Europe – started early for us. After three weeks of hard work it was the moment when we could finally see the result of our effort. Costumes, decorations, scripts, rehearsals… Our plan was bulletproof and nothing could fail… At least that is what we thought.

We arrived at our destination: Park Staromiejski, the place that would host the event. At 10:00 our Interactive Museum opened its doors to the public for the first time. Even though the rain threatened us, we sticked to our plan and hoped for the best.

The Museum gave our visitors a unique chance to travel through different epochs of the history of Europe: the Middle Ages in Spain; the Renaissance in Italy; the first Constitution in France; Portugal during the time of the Carnation Revolution and finally, as the last stage, the visitors could visualize Europe that we know today and its future. At each point of the trip, visitors could enjoy an interactive recreation carried out by the volunteers, through dialogues in the native language (translated into Polish by our guide), and workshops/activities related to the era they were in. In Spain, we danced a traditional Spanish dance with King Ferdinand and Queen Isabella;  in Italy we made Mona Lisa smile and attempted to draw her portrait; In France we fought for equality, liberty and justice, signed the Declaration of Human Rights so it could be delivered to the King; at the last stop, the mission was to build the map of  Europe, with the help of volunteers that after the puzzle unveiled the last surprise: a mirror which showed the future – the people that were standing in front of it, passing the message that the future is ours and it is in our hands to make a better tomorrow and to keep Europe a safe place.

At 12:00 we had to gather people from all around the park for a flashmob and give them balloons, EU flags, ode to joy music boxes and lyrics. Our volunteers Svetlana, Lucas and Massimo led the way by singing and playing the guitars and the harmonica.

After another round of the Interactive Museum the peak of the event was reached: the performances of our volunteers Massimo, Lucas and Vicente who demonstrated to the public their singing, playing, drawing and rapping talents on stage, animating the whole crowd. At last, to conclude the day in the best way, all the volunteers went up on the stage, which turned  Vicente´s performance into the most memorable moment.

It was a great day for our team and our only wish is that it is not the last one.

Thank you Regional Representation of European Commision for invitation to participate in the event!