„People to People” w Bułgarii

W ramach projektu „People to People” odbyła się nasza wizyta u partnera bułgarskiego Big Brothers Big Sisters Bulgaria, której uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością tej organizacji oraz jej programem mentorskim.

Polega on na łączeniu starszych wolontariuszy z młodszymi podopiecznymi, często potrzebującymi dobrych wzorców do naśladowania. Inicjatywa ta miała swój początek w Nowym Jorku w 1904. 100 lat później organizacja nadal pozostaje wierna wizji swoich założycieli i pomaga znaleźć znaczących dorosłych wspierających w potrzebie dzieci.

Obecnie Big Brothers Big Sisters działa w 50 stanach USA oraz w 14 innych krajach na całym świecie.