„People to People” w Pradze

Zespół Stowarzyszenia TRATWA wziął udział w kolejnym spotkaniu realizowanym w ramach projektu „People to People”. Tym razem spotkanie odbyło się w Pradze w dniach 16-20.01.2018. Wraz z partnerami z Czech – Stowarzyszenie Radka Evs – oraz z Bułgarii – Big Brothers Big Sisters of Bulgaria Association – dzieliliśmy się doświadczeniem związanym z realizacją projektów wolontariackich. Uczestniczyliśmy w spotkaniach ze Stowarzyszeniem Hestia, które prowadzi projekty mentorskie, oraz Stowarzyszeniem Inex, które specjalizuje się w letnich workcampach. Spotkaliśmy się także z panią Mgr Nataszą Diatkovą, przedstawicielką czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. wolontariatu. Dodatkowym aspektem spotkania była promocja ekologii i permakultury. W związku z tym odwiedziliśmy ośrodek edukacji ekologicznej Toulcův dvůr, praski ogród botaniczny oraz rozmawialiśmy z Evą Hauserovą reprezentującą stowarzyszenie Permaculture CS. Kolejne spotkanie odbędzie się w maju we Wrocławiu.