TH!NK: YOUTH & POST-TRUTH ERA październik 2017

W dniach 9-17 października 2017 Tratwa partnerowała w wymianie młodzieżowej „TH!NK: youth & post-truth era” w Lizbonie. Stowarzyszenie Associação Spin zaprosiło młodych uczestników ze Szkocji, Portugalii, Włoch, Macedonii, Estonii i Polski do wspólnego zgłębiania tematu post-prawdy.

W ramach edukacji pozaformalnej uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami: krytycznego myślenia, wolności prasy i ekspresji, przykładami fake news z różnych narodowych perspektyw oraz weryfikowaniem źródeł informacji medialnych.

W ramach programu wymiany odwiedziliśmy też Museu do Aljube – Resistência e Liberdade i wzięliśmy udział w warsztatach MediaLab w portugalskiej gazecie Diário de Notícias.

Ze względu na pozaformalny charakter warsztatów głównie od zaangażowania samych uczestników zależało, ile wyniosą z zajęć. Jednak aktualność poruszanych zagadnień i ich realny wpływ na kształt współczesnego świata wpłynęło na spore zainteresowanie uczestników.

Międzynarodowy charakter wymiany był okazją do poznania młodych ludzi z różnych zakątków Europy. Przez siedem dni intensywnie omawiano wszelkie różnice kulturowe, podobieństwa oraz sytuację społeczno-polityczna poszczególnych krajów. Kilka osób po raz pierwszy miało okazję odwiedzić inny kraj i dla nich ten projekt miał bardzo duże znaczenie.